Προκατασκευασμένο Βυζαντινό εκκλησάκι

ekl2

 

Προκατασκευασμένο Βυζαντινό εκκλησάκι με πέτρα

Διαστάσεις: 1.60 x 3.50